A  Fordøyelsesorganer
og stoffskifte
 B  Blod og blod-
dannende midler
 C  Hjerte og kretsløp
 D  Dermatologiske
midler
 G  Urogenitalsystemer
og kjønnshormoner
 H  Hormoner til
systemisk bruk, ekskl.
kjønnshormoner
og insuliner
 J  Antiinfektiva til
systemisk bruk
 L  Antineoplastiske og
immunmodulerende
midler
 M  Muskler og skjelett
 N  Nervesystemet
 P  Antiparasitære
midler,insekticider
og insektmidler.
 R  Respirasjonsorganer
 S  Sanseorganer
 V  Varia
 
Hovedsiden